Gizlilik İlkeleri

Garage Organics, üyelik sürecinde bazı kişisel bilgilerinizi sizlerden talep etmektedir. Bu bilgiler, hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla; üyelerimizin sipariş süreçlerini yürütmek, Şirketimiz ve üyelerimiz arasındaki iletişimi sağlamak, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek amacıyla kullanılacaktır. 

Garage Organics sunucularında toplanan bu kişisel veriler, elektronik posta ile basın bültenleri gönderilmesi, dönemsel kampanya çalışmaları, üye profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik üye "sınıflandırma” çalışmalarında kullanılmaktadır. Bu hizmetlerimizden üyelerimizin diledikleri zaman vazgeçme ve değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. 

Kişisel verileriniz Garage Organics bünyesinde sizlere daha iyi bir hizmet sunmak, internet sitemizi üyelerimizin ihtiyaçlarına göre düzenlemek, servislerimizi geliştirmek amacıyla ve istatiksel analizler yapmak için tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, açıklanma, aktarılma, devralınma, yeniden düzenleme vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir.

Sitedeki veya uygulamadaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Garage Organics gerektiğinde kullanıcıların IP adresini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, Garage Organics tarafından üyelerimizi genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir. 

Kişisel bilgiler içermeyen istatistiksel veriler, Garage Organics kullanıcılarına daha özel ve etkin bir hizmet deneyimi yaşatmak amacıyla ifa yardımcıları, Garage Organics’in her türlü temsilcisi, hizmet sağlayıcısı ve/veya alt yüklenicisi ile paylaşılabilmektedir.

Garage Organics, topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, çalışanlar ve ifa yardımcıları, Garage Organics’in her türlü temsilcisi, hizmet sağlayıcısı ve/veya alt yüklenicisi dışında üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. Üyelerimize ait bilgiler ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Garage Organics kişisel bilgilerinizin, kaybolma, hırsızlık ve suistimale, ayrıca yetkisiz erişim, paylaşım, değişiklik ve imhaya karşı korunması için idari, teknik ve fiziksel tedbirler dahil olmak üzere tüm önlemleri almaktadır. 

Garage Organics’in, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın siteye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Üyelerimiz kişisel bilgilerini ancak ve ancak kendileri değiştirebilmektedir. Garage Organics dahil üçüncü şahısların bu bilgileri değiştirmesi mümkün değildir. 

Üyelerimiz diledikleri zaman bilgisayar ve mobil cihazlarının işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısı ayarlarından "çerez"leri kaldırabilir ve/veya bildirimleri durdurabilirler.

İnternet sitemizden yapacağınız alışverişlerde tüm kredi kartı işlemleriniz ve onaylarınız Garage Organics'ten bağımsız olarak ilgili banka ve ödeme kuruluşu aracılığıyla müşterilerimiz arasında online olarak gerçekleşmektedir. Bu bağlamda, kredi kartı gibi kişisel verileriniz Garage Organics tarafından görülmez ve kaydedilmez.